research ethics

You are here

11 Dec 2019

Incidental findings policy

Vi har fått eit spørsmål frå ein ERC/MSCA-stipendiat som skal svara på nokre spørsmål rundt handtering av forskingsdata. ECR skriv m.a. dette:

Details on incidental findings policy must be provided.

Er det nokon som veit kva ein slik "incidental findings policy" går ut på, og ev. kan tipsa om ein mal eller eit eksempel på ein slik policy?

Beste helsing

Philipp Conzett, UB UiT