Group Mailing list Archive

11 Oct 2018

Conference - Memory Makers: Digital Preservation Skills and How to Get Them

The Dutch Digital Heritage Network (DHN) and the Digital Preservation Coalition (DPC) are organizing the international conference ‘Memory Makers: Digital Preservation Skills and How to Get Them’ in Amsterdam on 29th - 30th November and the full program has just been revealed.

14 Sep 2018

Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit voor Nederlandse wetenschap

Vandaag wordt de nieuwe versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd. De afgelopen tijd is er door de KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten intensief samengewerkt aan een grondige herziening en verbreding van de code, die al sinds 2004 bestaat.

07 Sep 2018

Wie helpt er mee? Oproep voor eerste LCRDM Taakgroep

Inventarisatie van Data Stewardship - 07 SEP 2018

De eerste oproep voor deelname aan een LCRDM taakgroep staat online. Het gaat om het maken van een inventarisatie van functie-invullingen van 'de Data Steward' op basis van een online vragenlijst en interviews in het land.

Vind je dit onderwerp interessant? Speelt het ook bij jouw instelling?
Heb je tijd tussen half september en half november 2018?
Bekijk de gedetailleerde pitch en meld je aan!