Velkommen til workshop om kompetanse for forskningsdatahåndtering i Norske fag- og forskningsbibliotek

    You are here

30 Nov 2021
Groups audience: 

Hvilke ferdigheter behøves for å drive god støtte til forskningsdatahåndtering? Vi inviterer til workshop for å få dine innspill på hvilke kompetanser som trengs hvor. Målet er å utarbeide et kompetanserammeverk for forskningsdatahåndtering som sikrer en felles forståelse og praksis for datahåndtering i norske fag- og forskningsbibliotek.

Prosjektet «Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte» ønsker din hjelp til å kartlegge hvilke ferdigheter og ressurser som behøves, og hvor i institusjonen de behøves. Vi inviterer derfor til en lærerik og engasjerende dag på Gardermoen, med rikelig med muligheter for å utveksle erfaringer med kollegaer fra andre institusjoner, samt god lunsj.

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Tid: Tirsdag 25. Januar kl 9:00-16:00

Program og påmelding