Výzva na předkládání článků pro speciální RDA vydání CODATA Data Science Journal byla prodloužena do 17. července 2020

    You are here

13 May 2020
Groups audience: 

Projekt RDA Europe 4.0 byl Evropskou komisí prodloužen a bude podporovat práci RDA až do konce září 2020. Tento projekt mimo jiné podporuje také zveřejnění maximálně 30 článků ve speciálním RDA vydání CODATA Data Science Journal.

Stále existují prostředky na uhrazení nákladů použitých na zpracování článku, a proto je prodloužena i výzva k předkládání článků do 17. července. Ale pospěšte si, neboť i zde platí zásada: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“ Tato výzva je otevřena všem zájemcům bez ohledu na to, z jaké země pochází.

 

Cílem tohoto speciálního vydání je shromáždit a propagovat výsledky výzkumných činností a výstupy pramenící z aktivit Research Data Alliance. Shromažďuje zejména vysoce kvalitní dokumenty popisující nejnovější výsledky pracovních skupin RDA nebo zájmových skupin (IG) se zaměřením zejména na případy použití RDA doporučení a výstupů, které mají za úkol vyzdvihnout přidanou hodnotu RDA řešení, která souvisí se sdílením a správou výzkumných údajů.

Předkládané články mohou představovat následující témata (jejich výčet není omezující):

  • Výsledky (RDA doporučení, podpůrné výstupy a další výstupy) vycházející z činnosti zájmových nebo pracovních skupin
  • Popis případu použití RDA doporučení nebo výstupu, podtrhující způsob jakým bylo dané doporučení nebo výstup v daném případě implementováno
  • Další druhy práce související s aktivitami RDA

Více informací naleznete na: https://www.rd-alliance.org/call-papers-codata-data-science-journal-rda-special-collection-extended-17-july-2020

Své články prosím předkládejte zde: https://datascience.codata.org/about/submissions/