Metadata for Machines workshop

22 Jun 2020
Groups audience: 

Kære medlem af DM Forum og RDA-listen (undskyld jer der får den dobbelt),
Vi vil gerne invitere jer med som PASSIVE DELTAGERE i en Metadata for Machines workshop, i samarbejde med GO FAIR. Den bliver afviklet virtuelt som et forløb over et antal gange hen over sommeren, og introduktionsmodulet er nu på
Fredag den 29/6 kl. 10.00 – 16.15 over Zoom – info om møderummet bliver rundsendt senere.
De aktive deltagere i workshoppen er forskere fra AnaEE og WindScanner projekterne som har besluttet at arbejde sammen omkring data fra meteorologiske observationer. GO FAIR faciliterer forløbet, med brug af internationale eksperter. Forskerne vil arbejde sammen om de konkrete løsninger imellem sessionerne med GO FAIR.
I kan se forløbet på de vedhæftede dokumenter. I takt med at der bliver fastlagt flere detaljer i programmet, sender vi det ud her på listen. Jeg beklager vi ikke har kunnet sende ud tidligere, men det har knebet med at få arrangementet lagt fast midt i al Covid-19 travlhed i GO FAIR.
Det bliver gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. I kan frit deltage i nogle sessioner og ikke i andre. Der bliver udsendt retningslinjer for brug af Zoom og for en form for logning/registrering af passive deltagere. Det sender vi ud en af de kommende dage.
Ideen om en M4M workshop kom allerede op sidste år efter Data Stewardship træningskurset og workshoppen er desuden en opfølgning på FAIRificeringsaktiviteter i DM Forum-regi. Jeg håber nogle af jer vil have interesse i at deltage, også med tanke på at kunne afholde lignende workshops i fremtiden for andre forskergrupper uden at tilkalde eksperter udefra. Vi er fra DeiC med i en arbejdsgruppe om udviklingen af Metadata for Machines Handbook hvor også Diba deltager som co-chair for GO FAIR’s Data Stewardship Competence Centers IN (tjek det ud på https://www.go-fair.org/implementation-networks/overview/dscc/).
De bedste hilsner fra
Anders
Anders Conrad
DeiC | Chef for Datamanagement og Storage
***@***.*** | 93510926
DeiC
Asmussens Allé, Bygning 305 | 2800 Kgs. Lyngby
www.deic.dk

submit a comment